Obec Mičovice
Obec Mičovice

Myslivecký spolek Mičovice

Se změnami zákonů a pojetí lidové myslivosti prošel myslivecký spolek mnoha změnami a transformacemi.

V roce 1976 došlo ke sloučení Mysliveckého sdružení Mičovice a Mysliveckého sdružení Frantoly do nového mysliveckého sdružení – Myslivecké sdružení Lhenice II – Mičovice.

V souvislosti s osamostatněním obce Mičovice byla od 1. ledna 1991 povolena změna názvu na Myslivecké sdružení Mičovice (dále jen MS).

18.9.1992 se konala ustavující valná hromada Honebního společenstva Klenovec – Mičovice, které sdružovalo vlastníky honebních pozemků z celkem 6ti katastrálních území (k.ú. Mičovice, Jáma, Klenovice, Frantoly, Ratiborova Lhota a částečně i Chroboly). 31.3.1993 rozhodl Okresní účad Prachatice o uznání společenstevní honitby pod názvem „Klenovec – Mičovice“.

Na základě usnesení valné hromady ze dne 16.8.2002 vydal Městský úřad Prachatice 19.2.2003 rozhodnutí o uvedení společenstevní honitby „Klenovec – Mičovice“ do souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Na shora uvedené valné hromadě byly přijaty nové stanovy honebního společenstva (dále jen HS) a zvolen nový výbor v čele s honebním starostou Františkem Zámečníkem. Členy výboru jsou Petr Mráz, Jan Pintr, Jan Lhotský, Pavel Jungbauer, Jan Pešek a Ladislav Pešek.

Smlouva o nájmu honitby mezi HS a MS byla uzavřena 13.3.2003 s platností na deset let.

Celková výměra honitby činí k dnešnímu dni 1975 hektarů . Z toho je 1005 ha lesní půda, 875 ha zemědělské půdy, 10 ha vodních plocha a 85 ha ostatních honebních pozemků.

K 1.1.2006 má MS celkem 35 členů a na jeho činnosti se podílejí a dva uchazeči o členství (adepti).

Činnost MS upravují stanovy a provozní řád. Konkrétní zaměření programu na běžný rok určuje svým usnesením výroční členská schůze a konkretizují členské schůze, konané zpravidla 4 x za rok. Praktickou činnost sdružení řídí 9ti členný výbor v čele s předsedou Petrem Mrázem. Členy výboru a funkcionáři jsou dále : Petr Šandera, Jan Pešek, Václav Mráz, Václav Vaněk, Jan Lhotský, Václav Brom, Jan Pintr a Václav Bárta. Jednání výboru se pak aktivně účastní předseda revizní komise Václav Vágner.

Kromě výkonu práva myslivosti v souladu s platným plánem mysliveckého hospodaření se aktivita členů zaměřuje zejména na péči o zvěř. Členové a adepti zabezpečují v době strádání přikrmování zvěře v celkem 55ti krmelcích a dvou příkrmištích pro černou zvěř. Celoročně je u krmelců pro zvěř k dispozici krmná sůl. V předjarním období je zvěři předkládáno medikované krmivo pro zlepšení zdravotního stavu.

K významným aktivitám patří rovněž každoroční pomoc myslivců při vysazování stromků převážně v obecních lesích a místním zemědělcům při sběru kamene.

Z akcí pro veřejnost je populární zejména poslední leč s mysliveckým soudem a hudbou, dále tradiční myslivecký ples s bohatou tombolou.

Pravidelně před výroční členskou schůzí pořádá MS místní chovatelskou přehlídku trofejí a jejich hodnocení.

K významným úspěchům v činnosti MS a současně oceněním jeho schopností bylo uspořádání okresní chovatelské přehlídky za rok 2001 v Jámě v dubnu roku 2002.

Při všech společných akcích usiluje MS o dodržování mysliveckých tradic a obyčejů a ve vzájemných vztazích mezi myslivci o dodržování zásad myslivecké etiky.

Aktivita každého člena – myslivce je hodnocena podle bodového systému a pět neaktivnějších myslivců je na výroční členské schůzi odměněno věcnými cenami.

Velký význam přikládá MS dobré spolupráci s obecním úřadem Mičovice, místním zemědělským podnikem (ZEMI a.s.) a rovněž s okolními mysliveckými sdruženími (Lhenice, Nebahovy, Babice).

V roce 2013 byl zvolen novým hospodářem MS Petr Mráz a předsedou Jan Pešek. Byla také utvořena nová nájemní smlouva s Honebním společenstvem Klenovec - Mičovice.

V roce 2015 došlo v souladu s novou legislativou k přejmenování Mysliveckého sdružení Mičovice na Myslivecký spolek Mičovice.

V roce 2018 byl zvolen nový výbor MS, hospodářem zůstává Petr Mráz a předsedou MS se stává David Fessl.

 

Aktuálně okolo MS:

 

 

Případné podněty k tvorbě stránek mi prosím pište na můj email aleskuba@seznam.cz

 

Fotografie úlovků členů MS

 

 

Fotogalerie z posledních let

 

Foto z vybraných mysliveckých akcí uplynulých let

Frantoly 14.12. 2002

                                           Frantoly 14.12.2002

Klenovice  2004

                                      Klenovice  2004

Sázení stromků u Tomšalů v r. 1999.

                           Sázení stromků u Tomšalů v r. 1999.

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Geoportál

Geoportál

E-SHOP