Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Vyhláška o poplatku ze psů.

Obec  Mičovice


Obecně závazná vyhláška č. 1/2005., o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Mičovice se na svém zasedání dne 23.2. 2005 usnesením č.  15/2005 – 140  usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění  zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec Mičovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního  psa                                50,-  Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                 300,- Kč,

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný  do  31.3. každého kalendářního roku.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č 1/1994 ze dne 17.6. 1994 o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného.

Čl.  7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem  1.3.2005

 

 


……………………                                        …………………………
Václav  Bárta                                       František Zámečník
  místostarosta starosta                      starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.2.2005

Sejmuto z úřední desky dne: 24.3.2005


 

Vyvěšeno: 7. 5. 2013

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět